Brokk 800S – כוח ההרס

Brokk 800S

Brokk 800S


Brokk השבדית מתמחה בציוד מיוחד להריסות – בפרט ציוד ללא מפעיל על גבו, למשימות מסוכנות בהן קיימת סכנה למפעיל. רוב הציוד של 'ברוק' מהווה שילוב בין בסיס מחפר לציוד קצה המיוצר על ידי יצרניות מתמחות אחרות. כך למשל ב-Brokk 800S החדש, הדגם המופעל בשלט רחוק הגדול והחזק בהיצע היצרנית, מותקן פטיש הריסה מדגם MB 1000 של אטלס קופקו. מכונת ההריסה החדשה מציעה לפיכך כוח של כ-207 קג"מ בקצה הפטישון – כמעט פי שניים יותר כוח מבדגם שהיה הגדול בהיצע עד כה – ה-Brokk 400.
ה-Brokk 800S יושב על פלטפורמת זחלים ו-4 תומכים הידראוליים מתקפלים. משקל המכונה – ללא הציוד המותקן בקצה הזרוע – הוא 11,050 ק"ג והזרוע ההידראולית מסוגלת להיפתח למרחק של 9.4 מ'. המכונה מורשת לשאת ציוד עד למשקל 1,200 ק"ג בקצה הזרוע.
Brokk 800S

Brokk 800S


המנוע הוא קובוטה דיזל עם 60 כ"ס ותפוקת המשאבה ההידראולית עומדת על 168 ליטר לדקה מרביים. כאופציה ניתן לקבל מנוע חשמלי המונע באמצעות צבר סוללות – לנדרשים לעבוד בחללים סגורים או במעמקי האדמה, שם נושא פליטת הגזים הרעילים ממנועי בעירה פנימית הנו משמעותי.
ל-Brokk 800S שפע אפשרויות להתקנת ציוד מיוחד בקצה הזרועות, למגוון משימות. היצרנית מייעדת את הכלי החדש למשימות הריסה, חציבה ועוד בתנאים קשים ומסוכנים עבור בני אדם, כמו בחפירת מנהרות, עבודות הריסה במקומות צפופים או באתרים עם חשש למפולות או קריסה, במכרות ועוד.
ה-Brokk 800S מופעל באמצעות מערכת שלט-רחוק המאפשר תפעול ושליטה ממרחק בטוח עבור המפעיל. הציוד של Brokk אינו מיובא לארץ.
Brokk 800S

Brokk 800S