Optimas H 99

ריצוף משתלבות בקלות (וידאו)

Optimas H 99

Optimas H 99

יצרנית ציוד הסלילה והריצוף המיוחד הגרמנייה Optimas משיקה מכונה ייעודית להנחת אבנים משתלבות בשם Optimas H 99. מדובר ברכב קל וקומפקטי, המזכיר בתצורתו ובממדיו מטאטא כביש קטן, אליו מחובר מנגנון הרמה ייעודי המסוגל להרים שכבה של אבנים מתוך מערום ולהניחם בדיוק רב במקומם הייעודי. ל-Optimas H 99 מנוע קומפקטי המייצר 24.3 כ"ס – הספק נמוך דיו לאפשר עבודה בכל מסגרת ואתר באירופה, בהם קיימים מגבלות על הספק ופליטת מזהמים. למרות הממדים הקומפקטיים והמנוע החלש והחסכוני מוצעת מערכת הידראולית המייצרת ספיקה מרבית של 121.5 ליטר/דקה.

Optimas H 99

Optimas H 99

המפעיל יכול להתאים במדויק את מנגנון הלפיתה לסוג האבן הספציפי ולמבנה המשטח, בכדי לאפשר פעילות מחזורית רציפה ומהירה בעבודה. ה-Optimas H 99 מתוכנן להרים ולהניח בכל פעולה כמטר מרובע של אבנים משתלבות, כאשר הכיוון והכיוון הסופיים המדוייקים נקבעים כאמור בתחילת העבודה.
עבור קבלני ריצוף וסלילה המבצעים עבודות בהיקף גדול ובשטח נרחב מדובר בחיסכון משמעותי ביותר הן של כוח אדם והן של זמן; כאשר מדובר באבנים מלבניות או ריבועיות פשוטות, מפעיל ה-Optimas H 99 מסוגל לבצע לבדו את הריצוף, בתנאי שהשטח הוכן כראוי, ובמקביל נותר רק לעבור ולהדק את האיזור המרוצף.

Optimas H 99

Optimas H 99

כאשר יש צורך בהוספת אבנים להתאמה מרבית או בעבודה עם אבנים שאינן מרובעות או מלבניות, ניתן להסתפק בעובד אחד נוסף. בכל סוג שימוש ב-Optimas H 99 נדרשים כאמור פחות פועלים ומהירות העבודה עולה לאין שיעור.
ל-Optimas אין יבואן בישראל; למתעניינים ניתן לפנות לאחראי על אזורנו אצל היצרנית בכתובת הדוא"ל הבאה: a.zilke@optimas.de (אלכסנדר צילקה)