Galaxy Hulk SDS

הצמיג לתנאים קשים

Galaxy Hulk SDS

Galaxy Hulk SDS

יצרנית הצמיגים הישראלית לשעבר אליאנס, כיום Alliance Tire Group בבעלות הודית, משיקה צמיג חדש המיועד למיני מעמיסים; מדובר בצמיג המשווק תחת שם המותג Galaxy השייך לאליאנס, והנו מגומי מלא ומיועד לתנאי קיצון.
ה-Galaxy Hulk SDS החדש מיועד לעבודות על מצע קשה, עם פוטנציאל שחיקה גבוה ובמעמס מרבי. כדוגמאות מזכירים באליאנס מגרשי גרוטאות, ענף המחזור, עבודה עם פסולת מתכת, מחצבות, מגרשי אבן וסלעים, רפתות ועוד תנאי עבודה המהווים סביבה עוינת לצמיגים מלאים באוויר.

Galaxy Hulk SDS

Galaxy Hulk SDS

הפרופיל הייחודי רשום כפטנט על יד אליאנס ומוכר זה מכבר מצמיגים הממולאים אוויר. כאן הוא מוצע לראשונה עם צמיג מלא. ה-Galaxy Hulk SDS מציע יחס של כמעט 70% גומי וכ-30% אוויר לשטח נתון. מבנה ועומק התבליט מבטיח יכולת ניקוי עצמי גבוהה יחד עם אחיזה טובה – גם על מצע רך יותר, רטוב או בוצי.
באליאנס מבטיחים אורך חיים ארוך משמעותית ביחס לצמיג דומה הממולא אוויר, וזאת מבלי לוותר על תכונותיו הייחודיות של צמיג זה, כפי שהן מוכרות מהגרסאות הממולאות אוויר. הצמיג החדש מוצע בשלב ראשון בשתי מידות פופולריות: 30×10-16 ו-33×12-16. צמיגי אליאנס משווקים גם בארץ