CASE DL450

אבא בולדוזר, אמא מיני מעמיס

CASE DL450

CASE DL450

אגף הציוד המכני ההנדסי בקייס, חלק מקונצרן CNH (קייס-ניו-הולנד) השייך בתורו לקונצרן פיאט האיטלקי, מציג קונספט חדש ועתידני המשלב בין יעה זחלי זעיר ו…דחפור (בולדוזר)!
קייס DL 450 מוגדר אמנם כרכב תצוגה או קונספט עתידני, אך הנו כלי פועל ונוסע המציג סוג חדש של ציוד מכני הנדסי. כאמור, במקרה זה מדובר בממדים, יכולות, משקל ותכונות נוספות של מיני מעמיס – זחלי במקרה זה, יחד עם להב של דחפור קומפקטי בחזיתו. ה-DL450 הוא הכלי הראשון המציג את הרעיון שבמיזוג שני סוגי הציוד המכני ההנדסי, מתוך כוונה להציע כלי עבודה עם הזריזות, קלות התפעול והממדים הקומפקטיים כשל יעה זחלי, עם יכולות הזזת אדמה, יישור, גילוח פני הקרקע ופילוס כשל דחפור; בקייס רשמו סביב אב טיפוס זה למעלה מ-30 פטנטים.

CASE DL450

CASE DL450

יש לציין כי בשוק לא מעט תוספות של להבי דחפור המיועדות להתקנה על מיני מעמיסים, אך מדובר בהתקנה במקום כף או כל ציוד אחר – בקצה הזרועות, ובממדים קומפקטיים יותר ולעומס נמוך יותר, לרוב לעבודה עם חומר קל ומפורר יותר בהשוואה לעבודות דחפור קלאסיות. בקייס פיתחו יחידת להב כשל דחפור הניתנת לחיבור ולהסרה אל ומהמיני מעמיס של המותג ישירות לשלדה. מערכת הזרועות מספקת את הלחץ ההידראולי ובאמצעותה יכול המפעיל לכוון את זווית צידוד הלהב וגובהה. בכך עובר כל העומס היישר לשלדה ואינו מועמס על הזרועות הרגישות יותר.

CASE DL450

CASE DL450

קייס מייעדים כלי ייחודי זה לקבלנים הנדרשים לעסוק במסגרת עבודתם בפילוס ויישור קרקע – סוג עבודה שעד כה דרש מהם להחזיק בולדוזר קטן או לשכור את שירותיו באופן קבוע. עם רכישת כלי דוגמת הקייס DL450 "מובטח ללקוחותינו כלי עם ביצועים כשל דחפור קומפקטי, אך זריז, מהיר וזול משמעותית, ובנוסף: הוא יכול להפוך בקלות רבה ליעה אופני/זחלי לכל דבר ועניין ולבצע את מגוון המשימות הרחב שסוג כלים זה יודע לבצע" מסבירים בקייס את ההיגיון שמאחורי פיתוח הכלי הייחודי.

CASE DL450

CASE DL450

החשיפה הראשונה בפני הציבור נערכה במסגרת תערוכת ציוד מכני הנדסי גדולה בארה"ב, כאשר בקייס מציינים כי יש בהחלט כוונות להציע מוצר מוגמר בעתיד הקרוב וכי הכלי נמצא בשלבי בחינה וניסוי סופיים לקראת ייצור סדרתי.

CASE DL450

CASE DL450