Atlas Copco QAS5 generator

דור הגנרטורים הבא של אטלס קופקו

Atlas Copco QAS5 generator

Atlas Copco QAS5 generator

אטלס קופקו (Atlas Copco) משיקה דור גנרטורים חדש בשם QAS5. כפי שהשם מרמז, מדובר בדור החמישי של גנרטורים מסוג זה – גנרטורים מבוססי מנועי דיזל מתקדמים, קלי משקל ביחס לתפוקתם והמתוכננים לעמוד בטלטלות של העברות תכופות ממקום למקום, בין אם מטרים בודדים ובין אם הובלה של מאות קילומטרים. הסדרה החדשה כוללת בשלב ההשקה חמישה דגמים.
הגנרטורים החדשים מסדרה QAS5 פונים כמובן בראש ובראשונה אל שוק ההשכרות, אך כקהל קצה מוגדרים העוסקים בתחומי הבניין, התשתיות, מכרות ומחצבות, מארגני אירועים גדולים, מפעלים וכל מי שנדרש למקור חשמל בחירום. באטלס קופקו טוענים כי הגנרטורים החדשים קטנים פיסית בממדיהם בכ-20% בממוצע בהשוואה לגנרטורים בעלי ספיקה דומה, ושקטים באופן משמעותי – בעד כ-25% בהשוואה. משקל הגנרטורים נע מ-1,325 עד 3,440 ק"ג, כולל שמנים ודלק – מוכנים לעבודה. דגש רב הושם בעת תכנון דור הגנרטורים החדש גם על תפעול ותחזוקה; אנשי היצרנית מדגישים כי כל אמצעי החיבור, התפעול, הבדיקה והתחזוקה השוטפת עברו תכנון מחדש, במטרה להציע הנדסת אנוש מיטבית לחיסכון בזמן ולייעול מרבי.
הגנרטורים החדשים מצוידים כולם במנועי ג'ון דיר ומוצעים ברמות הספק הנעות מ-97 ועד 234 קילו-ואט. מנועים אלו עומדים בתקני שלב 5 האירופאיים. למנועים אלו מניפת קירור המופעלת באמצעות מערכת רציפה נפרדת, שאינה תלויה בפעולת המנוע, במטרה להציע קירור מיטבי בכל מצב, ללא קשר לעומס המופעל על הגנרטור. מיכלי הדלק צמחו בנפחם ביחס לדור היוצא של ונפחם נע בין 430 ל-600 ליטר בקירוב.
יבואנית אטלס קופקו לארץ היא חברת מ. בר מעמק חפר.

Atlas Copco QAS5 generator

Atlas Copco QAS5 generator