Kramer 8145T

דור הטלסקופיים הבא של Kramer

Kramer 8145T

Kramer 8145T

קרמר (Kramer) הגרמנייה, חברה-בת בקונצרן וואקר ניוסון הגרמני, משיקה את המעמיס האופני הטלסקופי החדש 8145T. מדובר במעמיס המיועד להתחרות בקטגוריית ה-9-11 טון, במשקל עצמי של 11,170 ק"ג, והוא מתבסס לא במעט על הקרמר 8155 שהוצג לפני כשנה. בקרמר מציגים את הדגם החדש כ"דור הבא של המעמיסים הטלסקופיים" של המותג, כאשר הכוונה לסגמנט המתבסס על מעמיסים אופניים מוכרים בתצורתם, עם זרוע טלסקופית.

הזרוע הטלסקופית משולבת עם מערכת זרועות Z בקצה במטרה להציע גמישות מרבית וגישה מקסימלית גם בתנאי מורכבים. בנוסף טוענים בקרמר שמערכת הזרועות הייחודית ליצרנית מאפשרת כוחות קריעה חזקים יותר ממערכות סטנדרטיות אחרות. באופן תמוה לא מפורסם נתון ההגעה לגובה המרבי של הכף או נתון מפתח הזרוע הטלסקופית.
כמקובל אצל מומחית המעמיסים הקומפקטיים והבינוניים מתבסס גם ה-8145T על שלדה קשיחה עם היגוי כפול (רדיוס סיבוב של כ-387 ס"מ), וזאת בניגוד למגמה השלטת בתחום המתבססת על שלדה פירקית וסרנים קשיחים. בקרמר טוענים כי בסדרי הגודל האלו של המעמיסים מהווה השלדה הקשיחה יתרון המשפיע הן על עמידות הכלי והן על יכולות ההעמסה וההרמה המרביות. נתון ההעמסה המרבי בכף עומד על 5,500 ק"ג. המנוע הוא דויץ בנפח 3.6 ליטר המציע כאן 136 כ"ס והעומד בתקני שלב 4 האירופאיים.
בקרמר מייעדים את ה-8145T החדש הן לשוק הבניין והתשתיות, הן לשוק המוניציפלי וכמובן לשוק החקלאי. יבואנית קרמר לארץ היא חברת מפרם מעמק חפר