שלט-רחוק לבובקט


בובקט מדווחת על פיתוח מערכת לשליטה מרחוק ליעים אופניים וזחליים, עם השקת גרסה ראשונה והצגתה בפני עיתונאים וסוכנים. יודגש כי מדובר בפיתוח עצמי של המערכת, שתכליתה היא מן הסתם לאפשר הפעלת הכלי כאשר המפעיל נמצא מחוצה לו.
היכולת לשלוט בכל פעולות הכלי מבחוץ נועדה לענות על צורך כפול: הראשון הוא כמובן נושא הבטיחות; השלט-רחוק של בובקט מאפשר למפעיל לצאת את הכלי בכל מצב בו קיימת עבורו סכנה, דוגמת עבודה במקומות מזוהמים/רעילים, עבודה באתרים מסוכנים טופוגרפית, עבודה על מצע רעוע או בעייתי, וכיו"ב. בנוסף מאפשרת השליטה מרחוק ביצוע עבודות הדורשות דיוק רב בקלות רבה יותר, שכן המפעיל יכול להתמקם בכל נקודה שירצה בכדי לקבל את זווית הראיה והמיקוד הטובים ביותר. יתרון נוסף הוא בחיסכון עבור הפעיל מנזקי הרעש והוויברציות המלוות את הישיבה בקבינה של יעה אותני/זחלי עובד.
בובקט טוענת כי היא החברה הראשונה בשוק לפתח "בתוך הבית" מערכת שכזו, ושאינה מסתמכת על מערכות, טכנולוגיה ופיתוחים של יצרניות חיצוניות.
בסיס המערכת הוא מנגנון המתחבר לכלי "תוך כמה דקות", על פי בובקט, ואז ניתן להפעיל את מערכות הכלי באמצעות שלט הרחוק. מכאן ברור כי תצורת ומבנה הכלי המקורים לא משתנים. כל מערכת כזו ממוגנת באמצעות אמצעי אבטחה וקוד סודי, למניעת גניבה או שימוש אסור. בנוסף, מעבירה המערכת למסך המותקן על יחידת השלט-רחוק את כל המידע החשוב לגבי הכלי, כמו מצב הדלק, שעות מנוע, מצב השמן, תקלות וכיו"ב.
מערכת השליטה מרחוק של בובקט תותאם בעתיד הקרוב לכל הציוד מתוצרת החברה המופעל באמצעות 'ג'וי-סטיק' מתקדם. בבובקט מבטיחים גרסה בשלה ומוכנה לשיווק עד לסוף שנה זו.