JCB: הוחל בשיווק טלסקופי קומפקטי חשמלי

כשנה וחצי לאחר הצגתו ועם סיום תקופת הפיילוט המוגבלת, מתחיל עתה שיווק מלא של ה'טלטראק' החשמלי

JCB 66-40E Teletruk

ג'י.סי.בי (JCB) הבריטית החלה לשווק באופן סדרתי את הגרסה החשמלית של המעמיס הטלסקופי הקומפקטי מתוצרתה – ה-Teletruk. הגרסה המונעת בחשמל מכונה 66-40E Teletruk והיא מיועדת בעיקר למשימות בסביבה סגורה, או במקומות בהם חשיבות מיוחדת לעבודה שקטה ונטולת פליטת גזים רעילים, כמו בתוך מבנים – מחסנים לוגיסטיים ובבתי קירור, יחד עם מרכזי ערים, מפעלים, בתי חולים וכיו"ב. בתוך כך מיועד המעמיס הקומפקטי גם ליישומים שונים בתחומי החקלאות והגינון, בפרט בעבודות בסמוך לבעלי חיים.

כושר ההרמה המרבי של ה-66-40E Teletruk עומד על שלוש טונות בקירוב. כאשר הזרוע מפתח אופקי של 2.0 מטרים, עדיין מוצע כושר הרמה של 1.9 טון. המפתח האופקי המרבי עומד על כמעט 3.0 מטרים וכך גם גובה ההרמה המרבי (ציר המזלג). המכונה עצמה שוקלת כחמישה טון, מוכנה לעבודה.

מיבואנית ג'י.סי.בי לארץ – חברת קומסקו – נענינו לשאלה בדבר הסיכוי לראות כלים אלו בארץ ב"חברתנו עדיין ממתינה לעדכונים בעניין ליין הכלים החשמליים ממטה JCB באנגליה". כנובן שנעדכן לכשתהיינה התפתחויות

JCB 66-40E Teletruk